Vyhledat
  • Marek

Proč malé a střední firmy zaostávají za korporáty v úrovni digitalizace?

Aktualizace: úno 17

S pojmy jako automatizace, robotizace, digitální transformace nebo souhrnně průmysl 4.0 se osobně setkal téměř každý zaměstnanec pracující v některé z velkých nadnárodních firem či korporací. Tyto podniky více či méně úspěšně investují desítky milionů korun do implementace digitálních technologií a procesů. Jejich hlavní motivací je podle výzkumu společnosti PWC především úspora nákladů a zvýšení výnosů.


Photo by cottonbro from Pexels

Často opomíjeným efektem digitalizace je ovšem zlepšení a zpříjemnění práce zaměstnancům tím, že z jejich denních úkolů odstraníme ty nejnudnější a nejotravnější činnosti (například pomocí robotiky), případně zlepšení něčeho, co v praxi nazýváme „customer experience“ například pomocí moderních internetových obchodů, online plateb či digitálních zákaznických center.


To vše je pro obří firmy s milionovými finančními zdroji na investice relativně snadné a dosažitelné. A tak zatímco prakticky každý korporát se chlubí svojí úrovní digitalizace a inovace, množstvím investovaných peněz a hodin práce ušetřených díky automatizaci, pouhá necelá čtvrtina malých a středních podniků vykazuje alespoň minimální investice do automatizačních technologií.


Menší firmy možnosti digitálního světa využívají jen v omezené míře, a většinou se uspokojí možnostmi elektronické komunikace, případně implementací generického e-shopu ne vždy vyhovující potřebám konkrétního podniku. Důvodem nejsou většinou jen finance, ale spíše nedostatečná orientace a znalost digitálních technologií, jejich potenciálu a uživatelské náročnosti, z níž pak pramení základní bariéry, které odrazují většinu malých či středních podniků k modernizaci svých pracovních postupů:


Tradice


Děláme to tak už roky a funguje to — nejstarší omyl, jež zapříčinil již mnoho ztrát a krizí (například tu předposlední, hypotéční, v roce 2008). V psychologii má i vlastní pojmenování „Hot hand fallacy“ (česky trochu zvláštně překládáno jako “klam horké ruky”) a popisuje stav, kdy falešně předpokládáme budoucí úspěchy na základě úspěchů minulých. Ovšem jak známo, není nic staršího než včerejší noviny a vývoj posledních měsíců dává za pravdu jedinému — čím větší část podnikání přenesly firmy do digitálního světa, tím méně byly zasaženy úderem pandemie COVID-19 a zastavením světa reálného.


Stačí „nebýt horší“

Pravidelná analýza konkurence patří k základním aktivitám každého podnikatele. Pouhé utěšování se nízkou úrovní digitalizace u blízkých konkurentů má však za nevyhnutelný následek postupné silnější a silnější zaostávání. Jednoho dne se totiž konkurence posune do moderní éry digitalizace a získá konkurenční výhodu jak přímo na trhu výrobků či služeb, tak případně i na trhu práce. V businessu platí pravidla evoluce tvrději než kdekoli jinde a firmy, které z jakéhokoli důvodu odmítají přejít na vyšší evoluční stupeň budou (a jíž v určité míře jsou) nahrazeny moderními novými predátory. V situaci, kdy je známý trend, kterým se dříve či později musí všichni vydat, není nic složitého na tom být mezi prvními.


Neochota investovat

Častý a nutno říci velmi relevantní důvod odmítání digitálních inovací v malých a středních firmách je finanční náročnost. Je pravdou, že větší firmy potřeba investičního kapitálu nejen neodrazuje, ale naopak občas láká, a to z důvodu vytvoření atraktivní image před trhem i před investory. Co se již k zmíněným skupinám nedostane je informace o efektivitě využití těchto investic. Možná ani někteří z manažerů těchto velkých firem netuší, že stejný či větší přínos mohlo mít řešení za desetinu nákladů. Nejdůležitější faktory úspěchu v inovačních snahách totiž nejsou jen peníze, ale především čas, věnovaný průzkumu trhu, nebo ještě lépe konzultace s odborníkem v oboru, jenž tento čas již investoval a s trhem se seznámil. Jeho rychlá analýza problematiky a následný projekt na míru by veškeré obavy měl bezesporu vyvrátit.


Neznalost trhu a přínosů digitalizace


V menších firmách platí víc, než kde jinde, že švec by se měl držet svého kopyta. Na rozdíl od tolikrát zmiňovaných korporátů malé firmy nemají prostředky na udržování vlastního IT oddělení schopného mimo běžné údržby plánovat a uskutečňovat rozvoj firemních systémů, a ani sami malí podnikatelé své firmy nezakládali pro svoji zálibu v digitalizaci. Učení a důkladné průzkumy trhu zabírají spoustu času, kterého většinou nemají nazbyt. Proto i přes zájem a motivaci svůj podnik modernizovat odkládají inovace a posun do digitální sféry až do chvíle, kdy již je vlak dávno ze stanice pryč a většina konkurence se veze první třídou.

Ironií je, že právě digitalizace a automatizace umožňuje podnikatelům soustředit více času na jádro podnikání a neztrácet čas podpůrnými aktivitami, nedokonalou komunikací, papírováním, a mnohými dalšími aktivitami které v konečném součtu k samotnému produktu či službě nijak nepřispívají. Investice do modernizace se tak vrátí jak na rychlejším rozvoji podniku, kterému se majitel a vedení mohou více věnovat, na výsledku hospodaření, na ekologické stopě firmy (například snížením množství zbytečně použitého papíru, jehož spotřeba mimochodem činila v roce 2019 téměř 140kg na jednoho obyvatele) a nakonec i v nižší rozvodovosti podnikatelů, kteří se mohou po večerech více věnovat rodině a méně administrativě a chybám vzniklým zastaralými metodami.

<M>

17 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše